2D Анимација

2Д Анимација

Внесете ја вашата нарачка

Детали за нарачката

Опис

Претставете ги вашите идеи, бајки, детски приказни, персонализирани роденденски покани и честитки, реклами, преку 2D анимација. Можностите за 2D анимација се неограничени и вашите проекти можат да бидат целосно персонализирани!

Потребно за изработка

 • Кратко или детално сценарио во текстуална форма или краток опис на настаните и дејствата кои треба да се одвиваат во видеото.
 • број на ликови
 • место и време на одвивање на дејството
 • должина на видеото (опционално)
 • глас /  говор / разговор на ликовите во WAV формат (опционално)
 • рок на изработка (доколку имате одреден)

  Доколку ги немате овие детали, проктот може да се изработи комплетно од наша страна, вклучувајќи и сценарио и гласови.

  За персонализираните проекти со ликови изработени според фотографија
  – квалитетна фотографија од ликот, со добро осветлување, лицето насочено целосно нанапред, исправена глава, природен израз на лицето

  Важно
  Сите детали и насоки ги одредуваме пред да се започне со работа. Дополнителни изработки кои не се напоменати во насоките и деталите за работа одредени претходно, не се вклучени во цената.

  Краен производ
  – HD Видео со висока резолуција 1920 x 1080. Должината на анимацијата зависи од сценариото и од намената на видеото
  – 5 бесплатни корекции

  Цена и време на изработка
  Ги одредуваме во понатамошната заедничка комуникација во зависност од комплексноста на проектот и намената на истиот

  Употребете ја контакт формата на оваа страница со деталите за вашиот проект, за да создаваме нови виртуелни приказни заедно!

Портфолио

Истражете 2Д Сцени

error: Content is protected !!