3D Анимација

3Д Анимација

Внесете ја вашата нарачка

Детали за нарачка

Опис

Претставете ги вашите идеи, бајки, детски приказни, персонализирани роденденски покани и честитки, реклами, преку 2D анимација.
Можностите за 2D анимација се неограничени и вашите проекти можат да бидат целосно персонализирани!

3D анимирани проекти

 • 3D  ликови
 • 3D сцени
 • 3D анимирани детски цртани филмови
 • 3D анимирани реклами
 • 3D персонализирани роденденски честитки
 • 3D персонализирани роденденски покани

Потребно за изработка

 •  кратко или детално сценарио во текстуална форма или краток опис на настаните и дејствата кои треба да се одвиваат во видеото.
 • број на ликови
 • место и време на одвивање на дејството
 • должина на видеото (опционално)
 • глас /  говор / разговор на ликовите во WAV формат (опционално)
 • рок на изработка (доколку имате одреден)

Доколку ги немате овие детали, проктот може да се изработи комплетно од наша страна, вклучувајќи и сценарио и гласови.

Важно
Сите детали и насоки ги одредуваме пред да се започне со работа. Дополнителни изработки кои не се напоменати во насоките и деталите за работа одредени претходно, не се вклучени во цената.

Краен производ
HD Видео со висока резолуција 1920 x 1080. Должината на анимацијата зависи од сценариото и од намената на видеото
5 бесплатни корекции

Цена и време на изработка
Ги одредуваме во понатамошната заедничка комуникација во зависност од комплексноста на проектот и намената на истиот

Употребете ја контакт формата на оваа страница со деталите за вашиот проект, за да создаваме нови виртуелни приказни заедно!

Портфолио и производи

Следете не за повеќе содржини

error: Content is protected !!