Products

Showing 1–15 of 119 results

Сцена 9 –

Сцена 9 -  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 25 леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 3840х2160 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/Wxt74FHsSfQ

550.00 ден.

Сцена 8 –

Сцена 8 -Куќа од верверица  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 25 леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 3000х1714 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/GQnW2abXcIU

550.00 ден.

Сцена 7 –

Сцена 7 -Природа (долгиот пат)  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Резолуцијата на сцената е со големина од 2500х1406 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/tGgQKClVXQ8

550.00 ден.

Сцена 6 –

Сцена 6 -природа Сцена 6 -Природа е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 17 дел (леер) Резолуцијата на сцената е со големина од 3840x2160 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com

550.00 ден.

Сцена 5 –

Сцена 5 -природа Сцена 5 -Природа е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 31 дел (леер) Резолуцијата на сцената е со големина од 2500x1406 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com

550.00 ден.

Сцена 4 природа

Сцена 4 -природа Сцената е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Резолуцијата на сцената е со големина од 3481x1958 со 300 пиксели. Сцената се состои од 22 дела (леери) Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com

550.00 ден.

Сцена 3 –

Сцена 3 -природа Сцената е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Резолуцијата на сцената е со големина од 2494x1403 со 300 пиксели. Сцената се состои од 27 дела (леери) Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com

490.00 ден.

Сцена 2 –

Сцена 2 -природа Сцена 2 -Природа е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Резолуцијата на сцената е со големина од 5440х3059 со 300 пиксели. Сцената се состои од 34 дела (леери) Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/iaWiG0-5fV0

490.00 ден.

Сцена 17 –

Сцена 17  е составена од 2 ПСД фајла како комплет за индијанско село.  Во  комплетот се вклучени: 1. Сцена индијанско село во ПСД фајл со 25 леери со големина  3840х2160  и со резолуција од 300 пиксели. 2. Алат и оружје во ПСД фајл со големина од 5230 х 2942 и со резолуција од 300 пиксели. Истите можат да се користат во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 25  леери. Ако имате било какви проблеми со сцената, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/ON0Zw9OmeiE

500.00 ден.

Сцена 16 –

Сцена 16  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата може да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 18  леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 3840х2160 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцената, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/oPSOW8OeeAk

500.00 ден.

Сцена 15 –

Сцена 15  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата може да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 20  леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 3840х2160 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцената, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/8HFoQADtZ6I

500.00 ден.

Сцена 14 –

Сцена 14  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата може да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 29  леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 3840х2160 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцената, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/tiDpBRXrQE4

450.00 ден.

Сцена 13 –

Сцена 13  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составенa е од 13 леери. Резолуцијата на сцените е со големина од 3500х2071 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/rtR-lJI54dE

0.00 ден.

Сцена 12 –

Сцена 12  е направена во PSD фајл ( всушност се 2 сцени) со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составени се од 29 и 27 леери. Резолуцијата на сцените е со големина од 5000х2968 со 400 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/lPJ5EQm2bHk

650.00 ден.

Сцена 11 –

Сцена 11  е направена во PSD фајл со леери користејќи повеќе софтвери. Истата моше да се користи во повеќе софтвери за анимација, но и за било која друга намена. Составена е од 22 леери. Резолуцијата на сцената е со големина од 6000х3284 со 300 пиксели. Ако имате било какви проблеми со сцените, контактирајте не на diartbart@yahoo.com видео: https://youtu.be/zTYjLFk5PUo

450.00 ден.
error: Content is protected !!